Krise

Hvad er en krise? 
En krise opstår, når vi stilles overfor en begivenhed, vi ikke kan løse med vores 'personlige beredskab'. Vi overvældes, forvirres, oplever angst - og kan vi ikke finde en udvej, er der en risiko for, at vi bryder sammen. Men en krise behøver ikke indebære, at man er i livsfare eller at nogen mister livet. Begivenheden kan være, at man bliver sagt op på sit arbejde, at man bliver alvorligt syg etc.

Man kunne skelne mellem:

  • Udviklingskriser
  • Rolleovergangskriser, som ved forfremmelse, flytning og afskedigelse
  • Situationskriser eller traumatiske kriser

Situationskriser
Det er karakteristisk for en situationskrise eller traumatisk krise, at en hændelse rammer pludseligt, uventet og uforudsigeligt.

Begivenheden er udenfor vores kontrol. Vi leder efter en forklaring på trods af, at den ofte ikke findes - eller kan findes. Vi kan have svært ved at acceptere, at sådan en begivenhed kan indtræffe tilfældigt, uden at vi har haft nogen som helst mulighed for at påvirke det skete.

Begivenheden kan udgøre en trussel mod vores eksistens, vores identitet, værdighed og tryghed. Vi bliver pludseligt bevidste om egen sårbarhed og vi kan behøve hjælp til at genfinde livsmodet.

Krisens fire faser

  • Chokfasen: som kan vare fra nogle timer til flere dage. Personen kan forekomme tillukket, desorienteret, apatisk eller hyperaktiv. Der kan forekomme fysiske symptomer, man ryster over hele kroppen, man sveder eller fryser.
  • Reaktionsfasen: kan vare fra en uge og op til flere måneder. Her kan der være stærkere reaktioner som aggressivitet, desperate handlinger planløs aktivitet og selvforagt. Det er helt almindeligt med søvnforstyrrelser og mareridt, skyldfølelser og træthed. Ganske ofte benægter man, at man har brug for hjælp og at hjælp i øvrigt nytter. Man kan høre udsagn som: "Der er ingen ide i at tale om det" - eller: "Man skal ikke ribbe op i det."
  • Bearbejdningsfasen: som kan vare måneder til år, ligner på mange måder reaktionsfasen. Der er et større behov for samtale og bearbejdning.
  • Nyorienteringsfasen: hvor personen har forliget sig med det som er sket og accepterer, at skulle leve videre med det. Selvbillede og identitet kan være forandret. Denne fase har egentligt ikke nogen afslutning, men leder frem til en nyetablering af forskellige aspekter af livet. Personen lever videre med det skete, men hindres nu ikke længere i sin personlige udvikling.

Gennemleves faserne ikke på en god måde, kan det få vidtrækkende konsekvenser. Ubearbejdede kriser kan føre til en øget udsathed i kommende krisesituationer og belastninger i livet. At komme til at sidde fast i reaktionsfasen kan indebære, at man udvikler PTSD (posttraumatisk stress syndrom) som indebærer stærke kroniske reaktioner og symptomer.

Erfaringsmæssigt ved man, at mange som rammes af en traumatisk begivenhed, kan komme til at "sidde fast" i en fase - krisebearbejdning er uhyre vigtigt.

PTSD indebærer, at man har flashbacks og/eller mareridt. Igen og igen oplever man det man har været udsat for. Kommer man i en situation som minder om katastrofen, føler man et stærkt ubehag. Derudover har man en tendens til at fare sammen og at være irritabel. Man har vanskeligt ved at koncentrere sig, og man har problemer med at sove.

Gennemleves faserne ikke på en god måde, kan det få vidtrækkende konsekvenser. Ubearbejdede kriser kan føre til en øget udsathed i kommende krisesituationer og belastninger i livet. At komme til at sidde fast i reaktionsfasen kan indebære, at man udvikler PTSD (posttraumatisk stress syndrom) som indebærer stærke kroniske reaktioner og symptomer.

Erfaringsmæssigt ved man, at mange som rammes af en traumatisk begivenhed, kan komme til at "sidde fast" i en fase - krisebearbejdning er uhyre vigtigt.

  PTSD indebærer, at man har flashbacks og/eller mareridt. Igen og igen oplever man det man har været udsat for. Kommer man i en situation som minder om katastrofen, føler man et stærkt ubehag. Derudover har man en tendens til at fare sammen og at være irritabel. Man har vanskeligt ved at koncentrere sig, og man har problemer med at sove.
 

 

 

 

 

 

 

 

apple.gif