En bevidst beslutning

For ikke at komme til at hænge fast i magtkampen må vi begynde en udvikling mod næste fase, et mere bevidst kærlighedsforhold. Et afgørende skridt i denne retning er overhovedet at begynde at arbejde med forholdet. Den beslutning og de konsekvenser det får for dagliglivet, spejler en vilje til forandring og udvikling. Uden sådan en beslutning vil der aldrig indfinde sig forandringer.

Det bliver nødvendigt at komme til at vide mere om parforhold, om vores partner og ikke mindst os selv. Der er tale om et langsigtet stykke arbejde hvor kontakt og nærvær er en forudsætning for at en mere følelsesmæssig kommunikation kan udvikles.

Det som virkeligt hjælper, er det Møde (med stort 'M') hvor vi evner at lytte til hinanden og hvor vi kan udtrykke vores behov og ønsker. Med denne bevidste dialog som tryg base, kan man udforske hinandens projektioner og forsvarsstrategier. Vi genfinder glæde og nærhed og vi kommer til at forstå det paradoksale, at det er ved at give partneren det hun eller han længes efter, at vi selv bliver hele.

Det er ofte sådan, at ikke begge parter er lige besluttet på, at ville arbejde med parforholdet. Nogle gange bliver den ene part slæbt med i terapi, så kan der ske det at man hurtigt kan se enden på terapien. Men der kan også ske det, at den part som var modvillig kommer til at se, at det var den andens vilje og beslutsomhed som redede forholdet.