Kognitiv terapi

Nogle af grundende til, at kognitiv terapi er slået så stærkt igennem de sidste år er:

  • At en lang række undersøgelser har dokumenteret, at kognitiv terapi er en effektiv behandlingsform.
  • At kognitiv terapi efterhånden er udviklet så meget, at den kan anvendes overfor de fleste problemer.
  • At man med kognitiv terapi kan udvikle 'værktøjer', som klienten kan gøre brug af, efter terapien er afsluttet.

Man kan møde en person man kender - vedkommende hilser ikke. I sådan en situation kan man tænke sig, at vedkommende ikke kan lide en. Men der kunne jo være andre grunde. Vedkommende kunne have haft et skænderi, inden han eller hun gik hjemmefra osv.
Vi er ikke altid lige gode til, at sætte spørgsmålstegn ved de tanker som umiddelbart dukker op i vores bevidsthed. Selv om tankerne måske nok er urealistiske, kan de virke helt realistiske for den som tænker dem.

Vi har alle hvad man kunne kalde en 'tro om os selv' og vi har 'personlige leveregler'. De er nødvendige for, at vi overhovedet kan få mening ud af tilværelsen. Denne 'tro om sig selv' kan være mere eller mindre realistisk og leveregler kan være mere eller mindre hensigtsmæssige. Et eksempel på en 'tro om sig selv' kunne være:

 

"Jeg er i grunden ikke værd at elske."

 

Et eksempel på en leveregel:

 

"Gør jeg ikke hvad andre forventer af mig, bliver jeg afvist."


Tit kan man opremse en lang række erfaringer, som kan bekræfte denne tro om sig selv og disse leveregler, og det er menneskeligt - alt for menneskeligt - kun at ville se det, som kan bekræfte dem og at se bort fra alt det, som afkræfter dem.

Tit er man slet ikke klar over, at man har denne tro på sig selv, disse leveregler. Samtalerne kan derfor komme til at ligne en 'opdagelsesrejse' med psykologen (den kognitive terapeut) som guide, hvor man udfordrer denne tro om sig selv og disse leveregler.